پارس ناز پورتال

اکبر عبدی بی شباهت به پدرش هم نیست (عکس)

اکبر عبدی بی شباهت به پدرش هم نیست (عکس)
عکس کمتر دیده شده از خانواده اکبر عبدی .همان طور که میبینید تصویری از پدر و مادر اکبر عبدی