پارس ناز پورتال

پای جدا شده در کشته های مصر

مجموعه : مجله خبری روز
پای جدا شده در کشته های مصر
مصر در خون و آتش است.در درگیری های روز گذشته صدها تن کشته و زخمی شدند.این عکس پای جداشده یکی از کشته های دیروز است.


منبع:دی نیوز