پارس ناز پورتال

تصاویر جنجالی از مجسمه مومی هاشمی رفسنجانی

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویر جنجالی از مجسمه مومی هاشمی رفسنجانی
این مجسمه که ظرف یک ماه توسط حمید کنگرانی فراهانی ساخته شده است، امروز (ششم شهریور) در جایگاه خود در خانه موزه شهید بهشتی برای نمایش عمومی نصب خواهد شد.