پارس ناز پورتال

فعالسازی چاکرای چهارم

فعالسازی چاکرای چهارم

این چاكرا در وسط قفسة سینه هم سطح با قلب قرار دارد ، چاكرای چهارم یا چاکرای قلب جایگاه عمیق ترین و پر شورترین احساسات عاشقانه است.

چگونه بفهمید كه چاكرای چهارم عملکردش مناسب است : اگر این چاكرا درست كار نكند دائما میخواهید در خدمت دیگران باشید و سخاوتمندانه عمل كنید بدون آن كه حقیقتا به سرچشمة عشق وصل باشید و همیشه در ازای عشقی كه میدهید انتظار سپاس و قدردانی دارید ؛ مهر و محبت دیگران شما را شرمنده میكند و شاید احساس كنید كه به عشق دیگران نیازی ندارید.

اگر چاكرای قلب كاملا بسته باشد علایم خود را با سردی،‌ بی تفاوتی و سنگدلی نشان میدهد ؛ كسانی كه چاكرای قلب فعالی دارند معمولا به سمت چپ و حدود 5 تا 6 ساعت در شب میخوابند.

چاكرای چهارم یعنی چاكرای قلب در شما فعالیت متعادلی ندارد ، هر شب چند لحظه قبل از خواب صوت " آآآآآآآآآآآّّّّه ه ه ه ه ه ه" را با تكرار كنید ، این صوت نشانه پذیرش زندگی است ؛ این صوت عشق را در شما ، متوجه افراد دیگر میسازد و چاكرای قلب شما را كه به خاطر عشق دیگری مسدود شده را باز میكند.

فعال کردن چاکرای چهارم : اگر اتاق جدایی برای خود دارید در اسرع وقت دیوارهای آن را به رنگ صورتی در آورید ؛ پیاده روی آرام در فضای سبز ، چاكرای قلب را هماهنگ میكند ، هر‌ شكوفه حامل پیامی از عشق پاك است ؛ به شكوفه ها مخصوصا به گل های صورتی رنگ نگاه كنید تا چاكرای قلب شما سالم بماند.

رایحه درمانی چاکرای چهارم : عطر گل سرخ امواج عاشقانه و ملایمی به چاكرای قلب وارد میكند و باعث میشود كه قدرت عشق در شما تقویت شود ؛ از نظر رایحه درمانی عطر گل محمدی امواج شفا بخش آزرده دلی را در خود دارد.

حتی المقدور گلدانی از این گل تهیه كرده و در زمان های دلتنگی با نفس عمیق عطر آن را وارد ریه های خود كنید تا اثر معجزه آسای آن را به سرعت دریافت كنید.

رنگ درمانی چاکرای چهارم : رنگ سبز جنگل ، چاكرای قلب را هماهنگ میكند و استفاده از رنگ صورتی حتی در ملحفه و روبالشی باعث میشود احساس عشق و مهربانی در شما بیدار شده و شادی كودكانه ای به بار بیاید.

موسیقی درمانی چاکرای چهارم : موسیقی كلاسیك و آهنگ های عرفانی اثر پاك كننده ای بر این چاكرا دارد.

سنگ درمانی چاکرای چهارم : سنگ كان زایت بر چاكرای چهارم اثر دارد و باعث میشود كه قلب تان به سوی از خودگذشتگی رشد كند ؛ هر گاه از راه راست منحرف شوید این سنگ دوباره هدایت تان میكند تا به درستكاری برگردید.