رونمایی عکس قبر مجلل صدام حسین

مجموعه : مجله خبری روز

رونمایی عکس قبر مجلل  صدام حسین


عکس قبر صدام حسین دیکتاتور سابق عراق، در شمال بغداد

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات