پارس ناز پورتال

پیامک ویژه رفیقان (9)

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک ویژه رفیقان (9)

خرابتم

نذار هرکی از کنار ما رد می شه

بگه این خراب شده مال کیه !

 

اس ام اس قلب رفیق بازی و لوطی گری

قلب من جایگاه رفیقی است

 که شقایق ها حسرت آن را می خورند

اس ام اس و مسیج رفیق بازی و لوطی گری

از اوج فلک ستاره چیدن سخت است

دور از منی و به تو رسیدن سخت است

ای دوست که بی تو زندگی زندان است

 بدان که از تو دل بریدن سخت است

اس ام اس و پیامک رفیق بازی و لوطی گری

یاد ما خواه بکن خواه مکن مختاری

لیکن ای دوست بدان کنج دلم جا داری

اس ام اس باحال رفیق بازی و لوطی گری

دلامون بزرگه تنگش نکنیم

زندگی آسونه سختش نکنیم

رفاقت قشنگه ترکش نکنیم

اس ام اس سختی رفیق بازی و لوطی گری

بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه

چشمانت را از من دور کند

و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد

اس ام اس سر زدن به رفیق بازی و لوطی گری

همیشه هر ۳۹ روز یکبار یادی از رفیقت بکن

 که اگه مرده بود به چهلمش برسی!

اس ام اس مزرعه رفیق بازی و لوطی گری

دوستان من مثل گندمند!

یعنی یک دنیابرکت و نعمت، نبودن شان قحطی و گرسنگی است

ومن چه خوشبختم که خوشه های طلائی گندم دراطرافم موج می زند

مهربانى تان راقدر میدانم وآنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد

اس ام اس فرشته و پری رفیق بازی و لوطی گری

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون می گیم دوست

تقدیم به فرشته ی بی بالم که به داشتنش می بالم

اس ام اس سلامتی رفیق بازی و لوطی گری

به سلامتیه کسی که گفت :عشق چهار حرفه

همه مسخرش کردند!

گفت : ر ف ی ق عشقه