پارس ناز پورتال

سوژه جدید زمین خوردن نیکول کیدمن (عکس)

مجموعه : اخبار سینما
سوژه جدید زمین خوردن نیکول کیدمن (عکس)

نیکول کیدمن در نیویورک در حال پیاده شدن از ماشین بود که پایش به دوچرخه یک پاپاراتزی که برای عکاسی آمده بود گیر کرد و زمین خورد. مثل اینکه یک پاپاراتزی دیگر سریع دست به کار شده است!!!…