پارس ناز پورتال

تصاویر جنجالی از سارق شوکر به دست در تهران

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویر جنجالی از سارق شوکر به دست در تهران
صاحب سوپر مارکتی واقع در محله خاک سفید تهران دقایقی پس از تسویه حساب 1 میلیون تومانی مورد سرقت سارق شوکر به دست قرار گرفت.


در حدود 20 روز قبل این سرقت در محله خاک سفید (جزیره) سابق رخ داد و طی آن سارق بلند بالای سیاهپوش با چندین بار ورود و خروج به مغازه مورد نظر در مرحله آخر با میسر شدن اوضاع محیطی و با استفاده از شوکر این اتفاق را رقم زد.


این سرقت در حالی به وقوع پیوست که صاحب مغازه دقایقی قبل از ورود سارق تسویه حساب 10 میلیون ریالی را با ویزیتور شرکت لبنباتی انجام داده بود و این نکته باعث ناکامی سارق در دست یابی به پول نقد و رو آوری به چند ده شارژ تلفن همراه و کارت تلفن شد و دست آخر با تهدید کردن سارق به وسیله قفل مغازه و نوش کردن چندین شوک برقی دیگر سارق فرار را بر قرار ترجیح داده و محل را ترک میکند.


این خبر نیز همانند اخبار دیگر رسانه ها چند روز دیگر به فراموشی سپرده می شود اما نکته خاص آن عدم طرح شکایت توسط مالباخته میباشد که با عنوان کردن :(چه فایده ای دارد چند روز بعد دوباره آزاد میشود ) خبرنگار ما را از ادامه بحث منع میکند …