پارس ناز پورتال

موقعیت های کاهش وزن

مجموعه : رژیم و تغذیه
موقعیت های کاهش وزن

داشتن زندگی پر تحرک همراه با رفتارهای غذایی سالم، از مهمترین عوامل پیشگیری از بروز چاقیست و به نظر می رسد تنها از طریق ایجاد تغییر در روش زندگی فردی می توان به این مهم دست یافت.رژیم غذایی و رفتارهای مربوط به شیوه زندگی همواره برروی موفقیت استراتژی "کمتر بخورید و بیشتر ورزش کنید" جهت جلوگیری از افزایش وزن در دراز مدت تاثیر گذار بوده است. لذا امروزه دانشمندان بر اهمیت اصلاح رفتارهای غذایی و الگوی زندگی برای تناسب اندام، تاکید ویژه ای را دارند.

به همین منظور در این خصوص در مطالعه ای برگرفته از ژورنالN Engl J Med.؛تحقیقات آینده نگری بروی 3 گروه جداگانه از زنان و مردان صورت گرفت که شامل 877,120 زن و مرد از ایالات متحده بود که این افراد عاری از هرگونه بیماری مزمن بوده و در شروع مطالعات دچار چاقی نبودند. لازم به ذکر است این پژوهش در سالهای 2006- 1986 / 2003-1991 و 2006 –1986در این سه گروه انجام شد و ارتباط بین تغییر در معیارهای شیوه زندگی و تغییرات وزن در فواصل 4 سال (از طریق تنظیم چند متغیر مانند سن و شاخص توده بدنی در هر دوره ) مورد ارزیابی قرار گرفت. و بطور همزمان فاکتورها و معیارهای شیوه زندگی آنان نیز بررسی شد(نتایج مرتبط با معیارها از طریق استفاده از متا آنالیزها تعیین شدند).

در هر دوره 4 ساله، افراد مورد مطالعه به طور متوسط 1.5 کیلوگرم، اضافه وزن پیدا کردند ( صدک 95- 5 و 4/12- 1/4 ). به طوری که براساس افزایش وعده های روزانه و محتوای رژیم هر فرد؛ تغییرات وزن در این 4 سال به شدت با مصرف موادی از قبیل چیپس، سیب زمینی، شکر و نوشیدنیهای شیرین، گوشت قرمز فراوری نشده و گوشت قرمز فراوری شده دارای ارتباط مستقیم و در مقابل با مصرف سبزیجات، غلات سبوس دار، میوه ها، خشکبار و ماست رابطه معکوس داشت. در کل می توان گفت تغییرات در محتوا و مقدار رژیم غذایی با اختلاف قابل توجهی در تغییرات وزن همراه بود.
در ادامه محققان به این نتیجه رسیدند که سایر معیارهای شیوه زندگی نیز بصورت مستقل با تغییرات وزن در ارتباط بوده ، معیارهایی از قبیل : فعالیت بدنی، مصرف الکل، سیگار، خواب، و تماشای تلویزیون.