پارس ناز پورتال

کدو به این بزرگی دیده بودید؟ (عکس)

کدو به این بزرگی دیده بودید؟ (عکس)
کشاورز آلمانی کدوی 320 کیلوگرمی را در مزرعه خود پرورش داد.
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات