پارس ناز پورتال

دلبری گوریل ها جلوی عکاس (عکس)

دلبری گوریل ها جلوی عکاس (عکس)
این بچه گوریل که در پارک ملی ویرونگا واقع در رواندا زندگی می‌کند، با حضور گردشگران شروع به حرکات آکروباتیک می‌کند و بدون هیچ ترسی در مقابل گردشگران رفته و از درخت‌ها آویزان می‌شود و نمایش برگزار می‌کند. زیست شناسان می‌گویند این جز استعداد طبیعی گوریل‌هاست .