پارس ناز پورتال

جملات آموزنده آندره موروا

جملات آموزنده آندره موروا

یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است که شخصی که می خواهد محبوب باشد

باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید
جملات آندره موروا

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود

آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید
جملات آندره موروا

کسی که بخواهد همه کاره باشد هیچ کاره است
جملات آندره موروا

بسیار اشخاص کم و نادری هستند که با سرشت های مشخص

بتوانند در برابر قدرت بلامنازع که به آنها داده شده مقاومت کنند

و به بیان دیگر خود را گم نکنند
جملات آندره موروا

ثروت ها و نام آوری هایی که زاده ی یک لحظه از عمر اند

در یک لحظه از زمان فنا می شوند
جملات آندره موروا

پیروزمندان

فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است
جملات آندره موروا

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد

مگر اینکه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد
جملات آندره موروا

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند

ولی اشخاص دیوانه سعی می کنند محیط را به شکل خود در اورند

به همین دلیل تحولات و پیشرفت اجتماع به دست دیوانگان بوده است
جملات آندره موروا

ارتش بزرگ همیشه فرمانده ی خود را سرمشق عمل خویش قرار می دهد
جملات آندره موروا

افراد بشر هیچ گاه نمی توانند

به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترک دست زنند

مگر اینکه یکی از میان آنان برخاسته

و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترک رهبری کند
جملات آندره موروا

زن خوب، وزیر دارایی خوبی برای خانه است

و در اثر لطف و مهربانی و بینایی و بینش او است که

بودجه ی خانه همیشه در تعادل است