پارس ناز پورتال

درختی با لباس 1000 ابریشم (عکس)

درختی با لباس 1000 ابریشم (عکس)
درختی که هزاران کرم ابریشم روی آن لانه ساختند