پارس ناز پورتال

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)
 
در این مطلب شما با سریع ترین فوتبالیست های جهان به همراه میزان سرعتشان آشنا می شوید.

* سانچز(۱۸٫۷mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 *روبن(۱۸٫۸mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * ریبری (۱۹mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * رونی (۱۹mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * مسی (۲۰٫۲mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * والکات(۲۰٫۳mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * رونالدو(۲۰٫۸mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * لنون(۲۱mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * گرت بیل(۲۱٫۵mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * والنسیا(۲۱٫۸mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)