"> این مرد چینی با بدن بسیار عجیب (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

این مرد چینی با بدن بسیار عجیب (عکس)

این مرد چینی با بدن بسیار عجیب (عکس)
مرد چینی به نام یانگ خیائو هنگامی که نوجوانی بیش نبود تومور کوچکی در پشتش ظاهر شد.یانگ اکنون 27 ساله شده و تومور نیز به شدت رشد نموده است.اندازه تومور به 45 در 30 سانتی متر و ضخامت ان به 17 سانتی متر رسیده است.یانگ در سال 2007 تصمیم گرفت انرا جراحی نماید اما عمل جراحی خطرناک بود.او اکنون تصمیم گرفته به هر صورت شده تومور اضافی را از پشت خود بردارد.هر چند پزشکان می گویند انجام عمل جراحی خطرناک است اما یانگ بر این باور است او قادر است عمل را به خوبی پشت سر بگذارد.
 

 

این مرد چینی با بدن بسیار عجیب (عکس)
 

این مرد چینی با بدن بسیار عجیب (عکس)
 

این مرد چینی با بدن بسیار عجیب (عکس)
 
 

اختصاصی پارس ناز