پارس ناز پورتال

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
در چین اسب ها موجوداتی هستند که از احترام بالایی برخورداراند بطوریکه بین چینی ها اسب یک حیوان مقدس محسوب میشود.در این تصاویر عکس هایی فوق العاده زیبا از اسب های سلطنتی چینی میبینیم که در مراتع سرسبز و گاه برفی ژین جانگ چین در حال دویدن هستند.استان ژین جانگ چین که با دو کشور قرقیزستان و قزاقستان دارای مرز مشترک است یکی از بزرگترین پرورش دهندگان و دارندگان اسب های وحشی و رام شده در کل دنیا است!اسب در این مناطق یک نماد محسوب میشود که از هزاران پیش در این مناطق استفاده می شده.

محلی های چینی از گوشت و شیر اسب نوشیدنی بسیار خوش طعم درست میکنند که بین ان ها بسیار محبوب است.با وجود این که چینی مرغوب ترین اسب ها را داشتند به این موضوع قناعت نکردند و از سرزمین های غربی مثل ایران روسیه و اروپا اسب وارد کردند و نژاد ان ها را گسترش دادند تا امروزه در زمینه اسب چینی ها مثل بسیاری دیگر از زمینه ها بی رقیب باشند.

 

 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی
 

عکسهای شگفت انگیز از اسب های وحشی