پارس ناز پورتال

القاعده برای آمریکا خط و نشان کشید! (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
القاعده برای آمریکا خط و نشان کشید! (عکس)
القاعده یک مرد یمنی را به اتهام جاسوسی برای امریکا در این کشور کشت و جنازه اش را برای عبرت دیگران به تیرک دروازه اویزان کرد.این مرد که توسط القاعده به جاسوسی متهم شده بود در یکی از شهر های استان هرموت در جنوب غربی این کشور کشته و و اویزان شد.به گفته ی پلیس این مرد ارتباطی با نهادی نداشته است و روز ۵شنبه گذشته توسط شبه نظامیان کشته شده است.

القاعده در بیانیه ای اعلام کرده است که این مرد برای امریکا کار میکرده است و بروی ماشین های اعضای القاعده چیپ هایی قرار میداده داده تا این ماشی ها رهگیری شوند و درصورت نیاز با هواپیما های بدون سزنشین هدف قرار گیرند.هفته پیش هم اتفاقی مشابه اقتاد و القاعده با حمله به یک یگان یمنی یک کلنل را کشتند.

 

 

القاعده برای آمریکا خط و نشان کشید! (عکس)