پارس ناز پورتال

تبلیغات

عکس های بسیار غمناک از سوء استفاده از کودکان

عکس های بسیار غمناک از سوء استفاده از کودکان
عکس ها در حال لود شدن میباشند…. لطفا شکیبا باشید
معرکه گیری، نان خوردن با اشک بچه ها، وقیحانه ترین نوع سوءاستفاده از کودکان کار، هر چند نمی شود حتی به این رفتار "کار" گفت.