پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مرگ ۵ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف +عکس

مرگ ۵ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف,والدین و ۳ نفر از فرزندانشان جان خود را در راه رفتن به شهربازی دیزنی از دست دادند.فرزند ۱۶ ساله این خانواده در حال راند این ماشین بوده است.

مرگ ۵ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف +عکساین اتفاق که در لوییزیانای امریکا رخ داد باعث شد که والدین و سه فرزند ۴ و ۷ و ۱۵ ساله شان جان خود را از دست بدهند.

مرگ ۵ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف +عکسراننده که فرزند بزرگتر ان ها بود و ۱۶ سال سن داشت از این حادثه جان سالم بدر برد.دو کودک دیگر هم در ماشین بودند که ان ها هم زنده ماندند.

مرگ ۵ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف +عکساین راننده جوان به گفته پلیس در نزدیکی کالهون بر اثر خستگی هوشیاری خود را از دست میدهد و باعث این تصادف میشود.

مرگ ۵ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف +عکسبه گفته پلیس بر اثر این حادثه ماشین در هوا معلق میشود که باعث میشود ۶ نفر از ۸ نفر به بیرون از ماشین پرتاب شوند.

مرگ ۵ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف +عکس

مرگ ۵ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف +عکسهیچ کدام از سرنشینان جز راننده از کمربند استفاده نکرده بودند.