پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ضیافت ناهار مقامات دولتی در دوره قاجاریه +عکس

ضیافت ناهار مقامات دولتی در دوره قاجاریه +عکس

ضیافت ناهار مقامات دولتی در دوره قاجاریه,تصویری از ضیافت ناهار مقامات دولتی در عصر قاجار منتشر می شود.