پارس ناز پورتال

قاصدک 24

معجزه باردار شدن برای این خانم (عکس)

معجزه باردار شدن برای این خانم (عکس)
 
سه سال قبل در انگلستان، زوج جوانی که سال‌ها بود انتظار فرزند داشتند، خدا را به خاطر هدیه‌ای که به آنها داده بود شکر کردند، آنها صاحب دوقلو شده بودند.به گزارش پارس ناز اما شوک بزرگ به خانم و آقای پترسون زمانی وارد شد که متوجه شدند برای دومین بار در طول تنها سه سال بار دیگر صاحب دوقلوی همسان خواهند شد.
 

پزشک این زوج با معجزه خواندن این اتفاق عنوان کرد که باردار شدن یک خانم در مدت تنها سه سال برای دوقلوهای همسان امری است که در هر یک میلیون نفر یک بار اتفاق می‌افتد و خانم پترسون آن یک نفر است.به گفته خانم پترسون 4 فرزند او که همگی دختر هستند در سلامت کامل به سر می‌برند و در خانواده او و یا حتی همسرش سابقه دوقلو وجود نداشته است.