پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بیوگرافی کامل نسرین مقانلو

بیوگرافی کامل نسرین مقانلو
 

نام: نسرین مقانلو

متولد 1341 در ارومیه.
دیپلمه.
او در حال حاضر مقیم آمریكا است.

.

با فیلم امید به سینما آمد. اما شاید در فیلم همسر بیشتر دیده شد و فیلم نابخشوده آخرین فیلم سینمایی او پیش از اقامت در آمریكا بود. او می توانست در نوع ارائه بازی كه انتخاب كرده بود موفق باشد.

فیلم شناسی:

*

نابخشوده (ایرج قادری، 1375)
*

بن بست (فیلم كوتاه، 1378)
*

شیاد (قدرت الله صلح میرزایی، 1381)
*

مهمان مامان

*

قربانی (رسول صدرعاملی، 1370)
*

امید (حبیب كاوش، 1371)
*

بازیچه (تورج منصوری، 1372)
*

همه دختران من (اسماعیل سلطانیان، 1372)
*

همسر (مهدی فخیم زاده، 1372)