جستجو در پارس ناز

اس ام اس لاو یووو (20)

اس ام اس لاو یووو (20)

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

غربت دیرینه ام را با تو قسمت می کنم

تا ابد با درد و رنج خویش خلوت می کنم

رفتی و با رفتنت کاخ دلم ویرانه شد

من در این ویرانه ها احساس غربت می کنم

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

تو نبودی دل به دل راهی نداشت

از خیال عشق آگاهی نداشت

تو نباشی تا قیامت بی کسم

در تمام زندگی دلواپسم

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

روزگار چون گرگ پیری پر بلاست

طعمه اش یاران خوب و با وفاست

دوری از یاران مکن ای با وفا

گرگ دوران در کف این لحظه هاست

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

مهربانیت از دور چه نزدیک است و عجیب حس میکنم

که جغرافیا دروغی تاریخی است

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

هر چند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی

اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من تویی

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

هرگز گنجشکی را که توی دستت داری

به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

از هرچه می رود، سخن دوست خوشتر است

پیغام آشنا نفس روح پرور است

هرگز از وجود حاضر غایب شنیده ای

من در میان جمع و دلم جای دیگراست

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

مرا روزی نباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

در ستایش مهربانیت همچون نماز مسافر

شکسته ام !

عاشقانه ها و غریبانه های جدید و زیبا

کمی از غصه هایم یاد بگیر که وقتی بودی با فکر رفتنت

و وقتی رفتی با فکر برنگشتنت همراه من ماند !