پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس باورنکردنی از کیتی پری بدون آرایش

عکس باورنکردنی از کیتی پری بدون آرایش
 
کیتی پری بدون آرایش: عکس های قبل و بعد از آرایش
 
عکس باورنکردنی از کیتی پری بدون آرایش
 
عکس باورنکردنی از کیتی پری بدون آرایش


کیتی پری نه زشت است و نه زیبایی طبیعی دارد، او فقط یک دختر عادی است. کیتی پری روی فرش قرمز قیافه خوبی دارد و برای این باید از آرایشگرش تشکر کنیم. من فقط می خواهم بدانم شما هم اگر کیتی را بدون آرایش در حال قدم زدن در خیابان ببینید او را می شناسید؟