پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس جالب از تمرینات سخت زنان ارتشی موقع ناهار خوردن

عکس جالب از تمرینات سخت زنان ارتشی موقع ناهار خوردن
زنان ارتشی تازه پیوسته به نیروی دریایی فیلیپین موقع ناهار خوردن هم راحت نیستند. برای تمرین صاف نشستن این زنان ارتشی مجبورند یک موز را روی سر خود تحمل کنند.

 

 
 
عکس جالب از تمرینات سخت زنان ارتشی موقع ناهار خوردن