پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس اربعین (سری جدید)

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس اربعین (سری جدید)
 
 
اس ام اس اربعین حسینی
 

بـه یاد کربلا دل ها غمگین اسـت
دلا خون گریه کن چون اربعین اسـت
اربعین حسینی برشما تسلیت باد

 
اس ام اس اربعین حسینی

السلام اي وادی کربلا
السلام اي سرزمین پر بلا
السلام اي جلوه گاه ذوالمنن
السلام اي کشته هاي بی کفن
اربعین حسینی برشما تسلیت باد

اس ام اس اربعین حسینی

درسی کـه اربعین بـه مـا میدهد
زنده نگه داشتین یادِ حقیقت و خاطره ي شهادت
در مقابل طوفان تبلیغات دشمن اسـت

اس ام اس اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست
دل یاد حسین بن علی شیر خداست
پروانه بـه گرد شمع حق پر زد و سوخت
امشب شب یاد عشقیاء و شهداست

اس ام اس اربعین حسینی

امام صادق«ع»
آسمان چهل روز در عزای حسین«ع» گریست
اربعین حسینی برشما تسلیت باد

اس ام اس اربعین حسینی

 

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن
جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن
شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن
جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

اس ام اس اربعین حسینی

بسوز اي دل کـه امروز اربعین اسـت
عزای پور ختم المرسلین اسـت
قیام کربلایش تا قیامت
سراسر درس، بهر مسلمین اسـت
اربعین حسینی تسلیت باد

اس ام اس اربعین حسینی

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد
دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد
بـه یاد کاروان اربعینی با گریه می‌گوید
همی بوسم خاکی راکه بوی کربلا دارد

اس ام اس اربعین حسینی

اربعین آمد و اشکم ز بصر می‌آید
گوییا زینب محزون ز سفر می‌آید
باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست
کز اسیران ره شام خبر می‌آید

اس ام اس اربعین حسینی

باز عاشوراییان پیدا شدند
بازهم سوداییان شیدا شدند
اربعین غصه هاي گل کجاست
اربعین ناله بلبل کجاست
اربعین عشق، عباست چـه شد
اربعین، فریاد احساست چـه شد

اس ام اس اربعین حسینی

باز دلم خون شد و چشمم گریست
آنکه درین روز چون مـن نیست کیست؟
باز دگر باره رسید اربعین
جوش زند خون حسین از زمین

اس ام اس اربعین حسینی

گویند کـه در روز قیامت علمدار شفاعت زهراست
علم فاطمه دست قلم عباس اسـت

اس ام اس اربعین حسینی

فرشته‌ها از امشب صبوی غم می‌نوشن
دوباره اهل جنت پیرهن سیاه می‌پوشن

 
 
 
مطالب مرتبط :