پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رقص دیوانه وار یک زن در ساحل دریا (عکس)

رقص دیوانه وار یک زن در ساحل دریا (عکس)
شاید بتوان این صحنه را احمقانه ترین رقص خانم در ساحل سانتاندر اسپانیا قلمداد نمود.امواج خروشان و سهمگین در حالی که به ساحل نزدیک می شوند خانم در حال رقص و فرار از امواج است.دو تن از دوستان خانم به محض دیدن موجهای عظیم در حالی که فرار می نمایند توجه کمتری به او دارند.خانم که توجهش بیشتر به رقاصی است از موجهای خروشان بی خبر است و هنگامی متوجه می شود که روی موجها سوار شده است.
 

 
تلاش او برای پیدا کردن مفری بی نتیجه می ماند و با شدت هر چه تمام به دیوار ساحلی ساردینرو کوبیده می شود.به گزارش پارس ناز برخی از افراد در ساحل سعی در نجات دادن خانم با چتر دارند اما تلاش انها بی نتیجه است.در نهایت خانم با تلاش فراوان و تحمل درد و کبودی زیاد نجات می یابد.
 

رقص دیوانه وار یک زن در ساحل دریا (عکس)
 

رقص دیوانه وار یک زن در ساحل دریا (عکس)
 

رقص دیوانه وار یک زن در ساحل دریا (عکس)

 
اختصاصی پارس ناز