پارس ناز پورتال

قاصدک 24

حل مساله ریاضی جان این دانش آموز را گرفت (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
حل مساله ریاضی جان این دانش آموز را گرفت (عکس)
 
دانش اموز 8 ساله به خاطر عدم توانایی در حل مساله حساب فوت نمود.به نقل از الجزیره هنگامی که سوجیت ماندا نتوانست مساله ریاضی را حل نماید از سوی معلم 45 ساله به شدت مورد تنبیه قرار گرفت و روز یکشنبه پس از تحمل یک هفته درد فوت نمود.به گزارش الجزیره پدر دانش اموز اقای محمد ارشاد حسین در خصوص فوت فرزند خود به پلیش شکایت نموده است.
 

حل مساله ریاضی جان این دانش آموز را گرفت (عکس)
 
پزشک قانونی در حال برسی علت مرگ دانش اموز مدرسه بالسوکرا می باشد.به گزارش پلیس معلم مدرسه بالسوکرا در شرق ایالت جارخند هندوستان پس از اینکه سوجیت در حل مساله ریاضی بازماند به عصا او را به شدت مورد تنبیه قرار داده است.
 
 
اختصاصی پارس ناز