پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

شعر جالب روی کارت عروسی + طنز

شعر جالب روی کارت عروسی + طنز


آخر این هفته، جشن ازدواج ما به پاست / با حضور گرم خود، در آن صفا جاری کنید


ازدواج و عقد یک امر مهم و جدی است / لطفاً از آوردن اطفال، خودداری کنید


بر شکم صابون زده، آماده سازیدش قشنگ / معده را از هر غذا و میوه ای عاری کنید


تا مفصل توی آن جشن عزیز و با شکوه / با غذا و میوه ی آن جشن افطاری کنید


البته خیلی نباید هول و پرخور بود ها / پیش فامیل مقابل آبروداری کنید


میوه، شیرینی، شب پاتختی مان هم لازم است / پس برای صرفه جویی اندکی یاری کنید


گر کسی با میوه دارد می نماید خودکشی / دل به حال ما و او سوزانده، اخطاری کنید


موقع کادو خریدن، چرب باشد کادوتان / پس حذر از تابلو و ساعات دیواری کنید


هرچه باشد نسبت قومی تان نزدیک تر / هدیه را هم چرب تر، از روی ناچاری کنید


در امور زندگی، دینار اگر باشد حساب / کادو نوعی بخشش است، آن را سه خرواری کنید


گرم باید کرد مجلس را، از این رو گاه گاه / چون بخاری بهر تنظیم دما، کاری کنید


ساکت و صامت نباشید و به همراه موزیک / دست و پا را استفاده، آن هم ابزاری کنید


لامبادا، تانگو و بابا کرم یا هرچه هست / از هنرهاتان تماماً پرده برداری کنید


البته هرچیز دارد مرزی و اندازه ای / پس نباید رقص های نابه هنجاری کنید


حرکت موزون اگر در کرد از خود، دیگری / با شاباش و دست و سوت از او طرفداری کنید

 


کی دلش می خواهد آخر در بیاید سی دی اش؟ / با موبایل خود مبادا فیلمبرداری کنید


در نهایت، مجلس ما را مزین با حضور / بی ادا و منت و هر گونه اطواری کنید

 

 

  داستان جالب و زیبای عشق واقعی

  رنگ عشق + داستان کوتاه و جالب

 داستان هیزم شکن و جنیفر لوپز!

  مکالمه عاشقانه یک پسر و دختر!!

  نتیجه نیکی و بدی یک زن + داستان کوتاه

  ضرب المثل های جالب به روزشده و مدرن !