پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

حرف های آموزنده آلبرت انیشتین

حرف های آموزنده آلبرت انیشتین

.کسی که هیچگاه خطایی مرتکب نشده هرگز کار جدیدی راهم شروع نکرده است.

·    همیشه تخیل مهمتر از دانش است, دانش محدود است ولی تخیل دنیا را در بر می گیرد.

·    خداوند هرگز تاس نمی اندازد.

·    سرنوشت تاوان تنفر از قدرت را با قدرتمند ساختن من رقم زد.

·    اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهربه تقوا ترجیح میدهم.
l
·  تحصیلات آن چیزی است که برای فرد پس از فراموش کردن آن چه در مدرسه آموخته است باقی می ماند.

·    خداوند به مشکلات ریاضی ما اهمیت نمیدهد او به صورت عملی انتگرال می گیرد.

·    وقتی راه حل ساده باشد یعنی اینکه خداوند در حال پاسخ دادن است.

·    منطق شما را از A به B میرساند ولی تخیل به همه جا میبرد.

·  اگر A معادل موفقیت باشد آنگاه فرمول چنین می شود: A=X+Y+Z که درآن X کار Y بازی و Z تشنه نگاه داشتن دهان است.

·    تغییر ماهیت پلوتونیم ساده تر از تغییر ماهیت روح شریر انسانی است.

·    از دیروز درس بگیرید در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید.

·    هرگز کاری بر خلاف وجدان خود نکنید حتی اگر قانون از شما بخواهد.

·    علم چیز بسیار عالی است اگر آدم مجبور نشود خرج زندگی اش را از آن درآورد.

·    سعی نکنید موفق شوید بلکه سعی کنید با ارزش شوید.

·    ارزش آدمی به آنچه که می دهد معلوم می شود نه به آنچه می گیرد.

·    زندگی با ارزش تنها از آن کسی است که برای دیگران زنده باشد.

·    جستجوی حقیقت با ارزش تر از تصاحب آن است.

·    مثال زدن فقط یک راه آموزش نیست بلکه تنها راه آن است.

·    هر چه سریعتر بروید کوتاهتر می شوید.

·    جایی که عشق باشد سوال نخواهد بود.