پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

حرف های آموزنده آلبرت انیشتین

حرف های آموزنده آلبرت انیشتین

.کسی که هیچگاه خطایی مرتکب نشده هرگز کار جدیدی راهم شروع نکرده است.

·    همیشه تخیل مهمتر از دانش است, دانش محدود است ولی تخیل دنیا را در بر می گیرد.

·    خداوند هرگز تاس نمی اندازد.

·    سرنوشت تاوان تنفر از قدرت را با قدرتمند ساختن من رقم زد.

·    اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهربه تقوا ترجیح میدهم.
l
·  تحصیلات آن چیزی است که برای فرد پس از فراموش کردن آن چه در مدرسه آموخته است باقی می ماند.

·    خداوند به مشکلات ریاضی ما اهمیت نمیدهد او به صورت عملی انتگرال می گیرد.

·    وقتی راه حل ساده باشد یعنی اینکه خداوند در حال پاسخ دادن است.

·    منطق شما را از A به B میرساند ولی تخیل به همه جا میبرد.

·  اگر A معادل موفقیت باشد آنگاه فرمول چنین می شود: A=X+Y+Z که درآن X کار Y بازی و Z تشنه نگاه داشتن دهان است.

·    تغییر ماهیت پلوتونیم ساده تر از تغییر ماهیت روح شریر انسانی است.

·    از دیروز درس بگیرید در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید.

·    هرگز کاری بر خلاف وجدان خود نکنید حتی اگر قانون از شما بخواهد.

·    علم چیز بسیار عالی است اگر آدم مجبور نشود خرج زندگی اش را از آن درآورد.

·    سعی نکنید موفق شوید بلکه سعی کنید با ارزش شوید.

·    ارزش آدمی به آنچه که می دهد معلوم می شود نه به آنچه می گیرد.

·    زندگی با ارزش تنها از آن کسی است که برای دیگران زنده باشد.

·    جستجوی حقیقت با ارزش تر از تصاحب آن است.

·    مثال زدن فقط یک راه آموزش نیست بلکه تنها راه آن است.

·    هر چه سریعتر بروید کوتاهتر می شوید.

·    جایی که عشق باشد سوال نخواهد بود.