پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این دختر کوچکترین صداها برای او بزرگترین شکنجه است

این دختر کوچکترین صداها برای او بزرگترین شکنجه است
اما ریل 19 ساله است و کوچکترین صداها برای او بزرگترین شکنجه هاست.به گزارش پارس ناز وی از بیماری نادری به نام "میسفونیا" رنج میبرد که به دلیل آن قادر به تحمل کردن کوچکترین صداها مثل جویدن و بلعیدن حتی صدای نفس کشیدن و صدای کفش نیست.
 

وی اکنون دانشجوست و میگوید این مسئله باعث میشود وی همیشه دچار اضطراب و ناراحتی باشد و حتی زمانیکه برای سخنرانی در کلاس آماده میشود کوچترین محرکات صدایی باعث تنش در وی میشودو او را مضطرب و عصبی میکند. وی بیان میکند یک بار بخاطر اینکه 5 نفر از همکلاسان کلاس 25 نفری او سرما خورده بودند او سرکلاس نرفت چرا که قادر به تحمل صدای سرفه  عطسه دوستانش نبوده است.
 
گفته میشود اکثر مبتلایان به این بیماری از افسردگی رنج میبرند آنها برای مقابله با صداها به تنهایی و سکوت پناه میبرند و همین مسئله باعث افسردگی آنان میشود. هنوز درمانی برای این بیماری وجود ندارد و بهترین راه حل برای مقابله با آن استفاده از پلاکهای گوش است که با قراردادن آنها در گوش صدای اطراف کمتر میشود و فرد را قادر میسازد مدت زمان بیشتری در اجتماع حضور داشته باشد.