پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

اس ام اس های تبریک روز دانش آموز و نوجوان

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس های تبریک روز دانش آموز و نوجوان
 
با تبریک روز نوجوان و دانش آموز خدمت تمام نوجوانان و دانش آموزان عزیز ایران زمین ، مجموعه ایی از اس ام اس های تبریک روز نوجوان و دانش آموز را برایتان گردآوری نموده ایم.
 
امروز، روز توست، روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم، جشن رشد را به زمین تبریک می گویند

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

امروز، هستی پیر و کهن، احساس می کند که به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود؛ هم آهنگ با تو!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن!
قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان!
بگذار آسان و بی کاستی، شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

این تردیدها، نشانه های خوبی است که تو را به ساحل امن آرامش می رساند؛ اگر سرکوبشان نکنی و بهانه بی حالی و بی تحرکی نسازیشان، بلکه قدرشان را بدانی و از آنها پلی بسازی به سوی بزرگ ترهایی که حالا از مزرعه تجربه و علمشان، خوشه های کمال می چینند.

 

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند، جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم، گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند، حتی بی بال و پر را در سر داری؟!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

تو، یک الگوی زیبا هم داری؛ نوجوانی که مثل تو بود و دلی داشت که از حسرت پرواز به ارتفاع ها، بی تاب شده بود. وقتی فهمید که با نیروی بی نهایت و زلالش می تواند عزت ایران و ایرانی را که به تاراج می رفت، به اندازه ساقه دوازده ساله اش بازگرداند، دیگر درنگ و تردید نکرد. تن خود را به نارنجک های خشمگین و آتشین سپرد و تانک های زوزه کش را ذلیل، به هوا پرتاب کرد، اما با تقدیم جانش، شرف یک ملت را ضمانت کرد. پس آن گاه بود که خمینی بزرگ او را رهبر خواند.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

امروز، روز حسین فهمیده و همه هم سن و سال های جسور و با شهامت اوست که قدر نوجوانی خود را می دانند و هر سال، مثل امروز با همه خوبی ها، تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها، دست دوستی می دهند.
نوجوان سبز! روزت مبارک!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

در مقطعی دیگر، جلوه مقدماتی عشق را می بینی و به سرسبزی ها آراسته می شوی.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

بهاری نو خوش دمیده است که تو را از نَفَس های خویش برویاند.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

قرار است پا به نهالستان آوازهای ماه بگذاری.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

وقتِ آن رسیده است که خود را با آسمانی ترین روزها بسنجی و با توانستن برابر بدانی.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته های درست. کنجکاوی، در بساط نوجوانی ات یافت می شود؛ به شرطی که به موقع و به جا از آن بهره بگیری.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

خنده های تو، در ذهن این دوران، سپرده می شود تا سال ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن.
کارهایت را مطابق ثانیه های زلال آب ها تنظیم کن.
بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

سفرهایی از این سال تا تولد لطیف باران، برای تو ترسیم شده است. خنده های گلبرگ های نو، چقدر شبیه سجاده کوچک توأند که وقت نماز، همه جا را معطر می کند! بلوغ تو آغازگر مسیر پر از مهر بندگی است.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

همراه با قرآن از قصه های روشن مهتاب، جرعه جرعه بنوش.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

بلوغ تو چقدر به جوانه های درخت می ماند که رو به پنجره می شکفند!

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

آری او با اقدام شجاعانه خود در روزهای آغاز جنگ تحمیلی ، جهانیان را به حیرت واداشت و راه رسیدن و عشق به معبود را برای رزمندگان هموار کرد .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او خوب فهمید که چگونه می توان به وصال یار رسید . و چه زیبا و چه زود این وصال برایش محقق گشت .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او درس پرواز را به همه آموخت . پرواز تا اوج قله های رفیع کمال و سعادت را .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

فهمیده خود فهمید و به همه جهانیان فهماند که چگونه می توان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

فهمیده به ما فهماند درس پیروی و لبیک به فرامین ولایت را.و چه زیبا لبیک گفت به ندای هل من ناصرا ینصرنی حسین زمان .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را.

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمایش گذاشت .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او به ما فهماند که چگونه می توان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او به همه فهماند که چگونه می توان تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

او به همه فهماند که چگونه می توان از قعر نیستی به اوج هستی رسید .

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت کاین آب برنگردد دیگر به جویباران
صائب تبریزی

.
(_~_)(_~_) اس ام اس روز دانش آموز (_~_)(_~_)

.

ما اگر پیرانه سرْ در بندگی افتاده ایم هم چو سروْ آزادگی درنوجوانی یافتیم
خواجوی کرمانی