پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زندگی عجیب و پر ماجرای این خانم با خوک های خانگی!

زندگی عجیب و پر ماجرای این خانم با خوک های خانگی!
به خاطر ایجاد مزاحمت برای همسایه ها و آلودگی محیط زیست  زنی که بیش از 40 خوک را در خانه اش نگهداری میکرد مجبور شد آنها را به جای دیگری منتقل کند. طبق حکم دادگاه به خانم "فلورنس گلوبر" تا 22 ژانویه مهلت داده شد تا خوکها را از خانه اش به مکان دیگری منتقل کند.به گزارش پارس ناز این خانم تاکید فراوانی بر این نکته دارد که از نظر او خوکها حیوانات دست آموزی هستند که میتوان از آنها در خانه نگهداری کرد.
 
 
او میگوید عاشق حیوانات است و تا کنون حیوانات زیادی را در خانه داشته است اما خوکها را به دیگر حیوانات اهلی ترجیح میدهد. او میگوید حتی سگها سرو صدای بیشتری از این حیوان دارند. به عقیده وی خوکها بسیار آرام و ساکت هستند و صورت جذابتری نسبت به دیگر حیوانات دارند و همچنین خونگرم تر و رفتار صمیمانه ی بیشتری دارند  آنها بچه های بیشتری به دنیا آورده و رفتار اجتماعی بهتری هم دارند
او برای تمام خوکهایش اسم گذاشته است و در دادگاه به قاضی پرونده گفت اگر این حیوانات نباشند او دچار افسردگی شده و مجبور است داروهای ضد افسردگی مصرف کند.
 

بسیاری از همسایه از کثیفی و بوی بد این حیوانات و همچنین سرو صدای زیاد آنها به خاطر جمعیت زیادشان به دادگاه شکایت کردند.این اولین بار نیست که این خانم و خوکهایش دچار مشکل میشوند. آنها سابقا در شهر دیگری زندگی میکردند و طی اتفاق مشابهی مجبور به نقل مکان شدند. اما این بار او به دادگاه ضمانت داده است که خوکها را به محل دیگری منتقل خواهد کرد.