پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های تمساح گرسنه در تاسیسات عسلویه

عکس های تمساح گرسنه در تاسیسات عسلویه

ورود یک تمساح گرسنه به تاسیساتی در عسلویه باعث ترس کارکنان آنجا شد.

 

یک تمساح گرسنه از یکی ازتالاب های فصلی عسلویه وارد تاسیسات صنعت گاز ایران در این منطقه و منطقه پارس شد تا آنجا چیزی برای خوردن پیدا کند.

 

ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ به یک منطقه صنعتی ویژه اتفاق بامزه ای را برای کارکنان این منطقه رقم زد. این تمساح هیچ مزاحمتی برای کارکنان به همراه نداشت و در نهایت با کمک کارکنان این مجموعه صنعتی به تالاب بازگردانده شد.

 

عکس های تمساح گرسنه در تاسیسات عسلویه

تمساح گرسنه

 

عکس های تمساح گرسنه در تاسیسات عسلویه

تمساح گرسنه در تاسیسات عسلویه

 

عکس های تمساح گرسنه در تاسیسات عسلویه

ورود تمساح گرسنه به تاسیسات عسلویه