پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس

رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس

رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا  ، میان 10 اتومبیل پرفروش تاریخ اتومبیل سازی جهان چند مدل وجود دارند که کمتر کسی می تواند تصور کند که آنها جزو پرفروش ترین ها بوده باشند.  
 

1 – تویوتا کرولا ، تاریخ عرضه به بازار 1966 ، فروش جهانی تاکنون 32 میلیون دستگاه.
 
  رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس
 
2 – فورد  F-150 ، تاریخ عرضه به بازار 1948 ، فروش جهانی تاکنون 30 میلیون دستگاه. 
 
رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس

3 – فولکس واگن گلف ، تاریخ عرضه با بازار 1974 ، فروش جهانی تاکنون 25 میلیون دستگاه.

رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس
 
4 – فولکس واگن بیتل(قرباغه ای) ، تاریخ عرضه به بازار 1938 ، فروش جهانی تاکنون 22 میلیون و 300 هزار دستگاه.

رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس

 5 – فورد اسکورت ، تاریخ عرضه به بازار (1968 تا 2000) ، فروش جهانی 20 میلیون دستگاه.

رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس

 6 – هوندا سیویک ، تاریخ عرضه به بازار 1972 ، فروش جهانی تاکنون 17 میلیون و 730 هزار دستگاه.
 
رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس
    
7 – فورد مدل T ، تاریخ عرضه به بازار (1908 تا 1927 ) ، فروش جهانی 16 میلیون و 500 هزار دستگاه.

  رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس

8 – فولکس واگن پاسات ، تاریخ عرضه به بازار 1973 ، فروش جهانی تاکنون 14 میلیون و 100 هزار دستگاه.

رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس

 9 – شورولت ایمپالا ، تاریخ عرضه به بازار 1958 ، فروش جهانی تاکنون 14 میلیون دستگاه.

        رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس

10 – فورد فیئستا ، تاریخ عرضه به بازار 1976 ، فروش جهانی تاکنون 12 میلیون و 500 هزار دستگاه

رونمایی 10 اتومبیل پرفروش تاریخ دنیا + عکس