پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

موهای باورنکردنی این پیر زن +عکس

موهای باورنکردنی این پیر زن +عکس

موهای باورنکردنی این پیر زن عکس

این پیرزن با مو هاي بلندش همه ي را شوکه کرد به گزارش پارس ناز «ترین تی نیهن» مدت 22 سال تمام هست که مو هاي خود را کوتاه نکرده موهایی که از سال ها پیش به یک‌باره به طرز غیرطبیعی تغییر حالت داد.این زن 81 ساله مو هاي ژولیده 3 متری خود را بافته و مانند یک مار روی سرش جمع می‌کند.

موهای باورنکردنی این پیر زن +عکس

او ادعا می‌کنند ژولیده شدن موهایش به طور کاملا ناگهانی بعد از سال 1995 نخست شده و با کوتاه کردن هاي مداوم هیچ تغییری در آن ایجاد نشد.پیرزنی که موهایش را مانند مار دورسرش می پیچد در ان سالها او متوجه شد موهایش در پشت سر به هم گره خورده اند, او کوشش کرد

موهای باورنکردنی این پیر زن +عکس

انها را با شانه باز کند, اما فایده اي نداشت بنابراین انها را کوتاه کرد. بااین حال مجدد به همین شکل رشد کرد و هرچه بلندتر شد ضخیم تر شد.

موهای باورنکردنی این پیر زن +عکس

در نهایت متوجه شد که نمی‌تواند با کوتاه کردن و بهره گیری از سرشور هاي متفاوت تغییر حالت مو هاي سرش را متوقف کند به همین علت تصمیم گرفت و از انها به شکلی که میباشند مراقبت کند , ادامه این روند بعد از 22 سال وی را به اینجا رسانده که به علت جلب دقت مردم باید موهایش را بیشتر اوقات هنگام بیرون رفتن از منزل بپوشاند.

موهای باورنکردنی این پیر زن +عکس

موهای باورنکردنی این پیر زن +عکس

 

 

مطالب جنجالی سایت