"> فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

مجموعه : مطالب طنز
فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند 

خواهر داشتن یکی از بزرگ ترین نعمت های خدا برای انسان ها روی زمین است که داشتن آن ها لذت و شادی خاصی به ما خواهد داد. اما همین رابطه سرشار از محبت، در بسیاری مواقع با مشاجره های روزمره و اذیت و آزارهایی که تقریبا همیشگی و عادی هستند، همراه است که به نوعی شیرینی رابطه دو خواهر به شمار می رود.

 

اگر خودتان دختر باشید و خواهر هم داشته باشید، تصاویر زیر برایتان کاملا محسوس و قابل درک خواهند بود. در این غیر این صورت هم، احتمالا نمونه های چنین رفتارها و واکنش هایی را در اطرافیان و دوست و فامیل شاید دیده باشید که می تواند خنده دار باشد.

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی داری یواشکی داخل وسایل خواهرت فضولی می کنی و صدای پاشو می شنوی که داره نزدیک می شه!

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی لباس اونو پوشیدی و داری یواشکی از خونه می زنی بیرون که یهو می بینه تو رو

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی اون لباس تو رو پوشیده و داره از خونه خارج می شه

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی بحث و مشاجره هاتون فیزیکی می شه: من فقط دستم بهت خورد، همین!

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی پدر/مادر، توی دعوا طرف تو رو می گیره و به تو حق می ده

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی نمی خوای که کانال تلویزیون رو عوض کنه

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی می گن خواهرت از تو خوشگل تره

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی می دونی که دفعه آخر کی حمام بوده

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی داره جلوی پدر و مادر به کار اشتباهی که انجام دادی می خنده و تو رو مسخره می کنه: «می کشمت!»

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی از دستشویی برمی گردی و می بینی جای تو نشسته

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی مادر همه اختیار ها رو به تو می ده

فقط کسانی که خواهر دارند این حقایق را درک می کنند

وقتی که می دونی بدون اون نمی تونی زندگی کنی.