پارس ناز پورتال

تبلیغات

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی 

دخترانی که پوشش نامناسب داشته باشند با مشغول رابطه با پسری در خیابان ها باشند با گشت ارشاد در اندونزی روبرو خواهند شد. زنان پلیس شریعت در اندونزی که با نام ولایت حسبه شناخته می شود در استان باندا آچه فعالیت می کند.

 

این زنان که مانتو و مقعنه سبز پوش هستد مسئول اجرای قانون شرع در این منطقه خودمختار را بر عهده دارند. آنان همه روزه به صورت گروهی از پارک‌ها، مناطق ساحلی و خیابان‌های آچه تردد کرده و با عاملان فعالیت‌های غیراخلاقی برخورد می‌کنند. در آچه که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند قوانین شریعت به شکلی سخت اجرا می‌شود.

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی

گشت ارشاد برای دختران با پوشش نامناسب در اندونزی