پارس ناز پورتال

7 مرحله تصویری حالت دادن موها

7 مرحله تصویری حالت دادن موها

دراین پست حالت دادن موها با بابیلیس آموزش داده می شود.هنرمندان زیادی مثل اسکارلت جانسن با این مدل روی فرش های قرمز راه رفته اند.اما برای حالت دادن موها مثل مدل فوق مرحله به مرحله ی دستورات داده شده را انجام دهید.

 

7 مرحله تصویری حالت دادن موها

مرحله اول : موها رابشورید و نم موها را با حوله بگیرید.

 

7 مرحله تصویری حالت دادن موها

مرحله دوم : کل موها را از ریشه تا ساقه به  لوسیون قبل از براشینگ آغشته کنید.

 

7 مرحله تصویری حالت دادن موها

مرحله سوم : مو ها را به صورت صاف براشینگ کنید.

 

7 مرحله تصویری حالت دادن موها
 

مرحله چهارم : با کمک یک  بابلیس درشت یا ریز موها را به صورت عمودی و مایل به پشت سر ودر دو طرف سر بطوریکه در وسط سر به هم برسند مانند شکل بالا بپیچید.

 

7 مرحله تصویری حالت دادن موها

مرحله پنجم:سر را پایین بگیرید و با دستها موها را تکان دهید.

 

7 مرحله تصویری حالت دادن موها

مرحله ششم:لوسیون فیکس کننده ی موها را بزنید و بعد با سشوار سرد و درجه ی کم موها را فیکس کنید.

 

7 مرحله تصویری حالت دادن موها

مرحله هفتم:کار موهای شما به پایان می رسد کافیست کمی آرایش کنید و لبخند بزنید.