پارس ناز پورتال

تبلیغات

کشف جنازه دختر حامله ۱۸ساله در صندوق عقب ماشین + عکس

مجموعه : مجله خبری روز
کشف جنازه دختر حامله ۱۸ساله در صندوق عقب ماشین + عکس

کشف جنازه دختر حامله ۱۸ساله در صندوق عقب ماشین , پلیس جنازه دختر جوان ۱۸ ساله را که ۸ ماهه باردار بوده است را در صندوق عقب ماشینی پیدا کردند که راننده عقب ان با سرعت خود را به دیوار کوبیده و خود کشی کرده است.

کشف جنازه دختر حامله ۱۸ساله در صندوق عقب ماشین + عکس

جنازه این دختر وقتی پیدا میشود که دیروز ان روز همسر۲۵ ساله این دختر در ویومینگ امریکا به  قتل رسیده بود.قاتل(همان کسی که راننده بوده است و خودکشی کرده است) شناسایی شده است و به گفته پلیس همان کسی است که مرد را هم کشته است.

 

پلیس چند روز او را تعقیب میکند و بعد از صادر شدن حکم بازداشت قاتل او پا به فرار میگذارد و خود را محکم به دیوار میکوید.و بعد از اینکه صندوق را میگردند جنازه دختر ۱۸ ساله را هم پیدا میکنند.

کشف جنازه دختر حامله ۱۸ساله در صندوق عقب ماشین + عکس