پارس ناز پورتال

اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم +عکس

اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم +عکس

اولین حضور کیت میدلتون در بین مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم ،کیت که اکنون حدود 13 هفته از بارداری فرزند دومش می گذرد از تهوع بسیارشدید صبحگاهی رنج می برد ولی به نظر می رسد اکنون تا حدی بهبود یافته است که از ماه سپتامبرتاکنون برای اولین بار در برابر دوربین ها قرار گرفت و به طور رسمی از تونی تان کنگ یام استقبال کرد.

 

دوشس کمبریج پس از اعلام بارداری فرزند دوم خود، مدتی به دلیل وضعیت شدید بارداری اش دور از رسانه ها بود و حتی برای مراقبت بیشتر مدتی را در منزل والدینش سپری کرد.پس از مدت ها به طور رسمی برای خوشامد گویی به رئیس جمهور سنگاپور در کاخ باکینگهام حضور پیدا کرد.

 اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم +عکس

اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم

 

 کیت که اکنون حدود 13 هفته از بارداری فرزند دومش می گذرد از تهوع بسیارشدید صبحگاهی رنج می برد ولی به نظر می رسد اکنون تا حدی بهبود یافته است که از ماه سپتامبرتاکنون برای اولین بار در برابر دوربین ها قرار گرفت و به طور رسمی از تونی تان کنگ یام استقبال کرد.

 

کیت به همراه همسرش دوک کمبریج با دکتر تان و همسرش مری در هتل رویال گاردن در کنسینگتون لندن، به جای ملکه خوش آمدگویی کردند.

 اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم +عکس

اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم

 

 به تازگی اعلام شده فرزند دوم کیت میدلتون و پرنس ویلیام در ماه آوریل به دنیا خواهد آمد و با گذشت زمان وضعیت کیت رو به بهبودی بیشتر است.

 اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم +عکس

اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم

 اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم +عکس

اولین حضور کیت میدلتون در میان مردم پس از اخبار بارداری فرزند دوم

 

 

منبع: پرشین وی