پارس ناز پورتال

مهم بودن نوع تنفس کودک

مهم بودن نوع تنفس کودک

آسم در کودکان ممکن است علائم جسمی و رفتاری بسیار متفاوتی داشته باشد توجه دقیق به کودکتان به شما کمک می‌کند که علائم اولیه هشداردهنده آسم را شناسایی کنید.

 

علائم شایع آسم در کودکان اینها هستند:

▪ سرفه کردنی که به بیماری خاصی مربوط نیست، و به خصوص در شب روی دهد. ▪ صاف کردن مکرر گلو.

 

▪ تنفس نامنظم.

 

▪ خس‌خس کردن سینه، حتی به میزان کم.

▪ تنفس با زحمت یا با سروصدا.

▪ در برخی کودکان که دچار حمله آسم می‌شوند، حفره بالای سیب آدم هنگام تنفس فرو می‌رود.

▪ رنگ‌پریدگی یا عرق‌کردن غیرمعمول.