پارس ناز پورتال

بچه ای که در غیبت والدین تا یک قدمی مرگ رفت

مجموعه : مجله خبری روز
والدین این کودک چینی خانه نبودند تا ببینند سر کودکشان لابلای نرده های بالکن گیر کرده و هر لحظه ممکن است با سقوطی مرگبار جان خود را از دست بدهد.
این پسر بچه در غیبت والدینش بالکن خانه شان در طبقه چهارم یک ساختمان آپارتمان در گانگژو، چین را برانداز می کرد که گیر افتاد و سرش لابلای نرده ها گیر کرد.

بنا به گزارشات والدین این کودک اون رو در خانه تنها گذاشته بودند که این بلا سرش اومد.
این صحنه هیجان انگیز ادامه داشت تا اینکه همسایه های طبقه پایین بالا آمدند و اون رو از سقوطی مرگبار نجات دادند.
مردی که تی شرت زرد به تن داشت در امتداد نرده های پنجره از بالکن طبقه پایین بالا آمد و کودک را با دستهایش به داخل خانه هل داد.


طی این مدت که کودک با ترس و وحشت روبرو بود، گروهی از مردم در سطح خیابان جمع شدند و یک پتوی زرد رنگ بزرگ به دست گرفتند تا آماده باشند اگر بچه افتاد اون رو بگیرند.
بعد از چند دقیقه تحمل وحشت و دلهره، جوانی در نهایت دقت اون رو به داخل خانه اش هل داد و کودک نجات پیدا کرد.

این پسر زندگی اش را مدیون همسایه شجاعی است که با بالا رفتن از نرده های پنجره زندگی اش را به خطر انداخت و اون رو به داخل خانه هل داد.

 

 

بچه ای که در غیبت والدین تا یک قدمی مرگ رفت
 

بچه ای که در غیبت والدین تا یک قدمی مرگ رفت
 

بچه ای که در غیبت والدین تا یک قدمی مرگ رفت