پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جنجالی از ماهی های شیر خوار

تصاویر جنجالی از ماهی های شیر خوار
توریست ها در تایلند با دست گرفتن بطری های شیر به ماهی های دورن آب شیر می دهند. هر توریستی که به بازارهای این منطقه سفر می کند حداقل یکبار به این ماهی ها شیر می دهد.