پارس ناز پورتال

پخش شدن فیلم مستهجن خانم معلم بخاطر رابطه جنسی

مجموعه : مجله خبری روز
پخش شدن فیلم مستهجن خانم معلم بخاطر رابطه جنسی

پرس کلی میلر ۳۴ ساله معلم زیست شناسی در یکی از دبیرستانها شهر ایلینوی در شیکاگو با فرستادن عکس هایی مستهجن از خود برای شاگردان خود آنان را وادار به برقراری رابطه جنسی می نمود.


این معلم پس از دریافت چند نامه بی اسم مبنی بر عملکرد این معلم کلی میلر را زیر نظر گرفت تا در اسرع وقت پرده از جنایت وی بردارد و در نهایت با هماهنگی پلیس دستگیر شد.

وی تا تکمیل پرونده اش توسط بازپرس در بازداشت پلیس به سر می برد.

منبع : باشگاه خبرنگاران