پارس ناز پورتال

پلیس های زن در کنار ماشین پلیس های گران

مجموعه : مجله خبری روز
پلیس های زن در کنار ماشین پلیس های گران
تصاویری از خودروهای فراری ۴ و لامبورگینی را مشاهده می کنید.این خودروها همراه با پلیس های خانم در سطح شهر توریستی دبی گشت زنی می کنند.