پارس ناز پورتال

شروع خواستگاری رفتن دخترها

شروع خواستگاری رفتن دخترها

درمورد نحوه خواستگاری رفتن دختر یا پسر، اسلام هیچ گونه دستوری ندارد و این امر به خود مردم و عرف واگذار شده است. استاد مطهری می گوید: «از قدیم الایام مردان به خواستگاری می رفته اند، چون طبیعت ،مرد را مظهر طلب، عشق و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن، مرد را بلبل و زن را گل قرار داده است،

برای مرد قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود ولی برای زن که می خواهد محبوب و مورد توجه قرار گیرد قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری دعوت کند و جواب رد بشنود»

این قاعده در مورد حیوانات نیز جاری است و غالبا در خواست از جانب جنس مذکر است. ازآنجا که اسلام نیز آیین فطرت است در قرآن وسنت در امر ازدواج همواره مردان مخاطب واقع شده اند» فانکحوا ما طاب لکم من النّساء؛«[نساء / 3] با زنان طیب و پاکیزه ازدواج کنید» البته همواره اینگونه نبوده است، در صدر اسلام تقاضای زن از مرد نیز اتفاق افتاده است.

یک جامعه‌شناس راه‌حل برون رفت از بحران افزایش سن ازدواج را خواستگاری دختران از پسران عنوان کرد و گفت: در حال حاضر فاصله سن بلوغ تا ازدواج 15 الی 17 سال شده است و با توجه به تغییرات جامعه و حرکت به سوی مدرنیته برای کم کردن این فاصله سنی، دختران نیز در صورت لزوم باید بتوانند از پسران خواستگاری کنند و این مسئله باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

مجید ابهری افزود: در حال حاضر از موانع ازدواج می‌توان به سه عامل اشاره کرد؛ یکی موانع محیطی و عوامل بازدارنده اقتصادی مانند بیکاری، کافی نبودن حقوق یا گرانی مسکن و عامل دوم سنت‌های غلط خانوادگی مانند مهریه‌های غیرمتعارف و هزینه‌های وحشتناک مراسم ازدواج است که باعث می‌شود پسر تا پایان عمر در حال پرداخت اقساط یک شب عروسی باشد.

وی افزود: عامل سوم به مسائل تربیتی و علل رفتاری برمی‌گردد که امروزه 70 درصد از جوانان از پذیرفتن مسئولیت و اداره یک خانواده وحشت دارند و زندگی‌های مجردی آنان را بد عادت کرده است و در این میان والدین مقصران اصلی هستند.

ابهری با بیان اینکه از کودکی باید مسئولیت‌پذیری را به کودک آموخت، اظهار کرد: مسائل بسیار کوچکی در تربیت کودکان می‌تواند در مسئولیت‌پذیری جوانان در آینده موثر باشد. به طور مثال سپردن وظیفه آبیاری و رسیدگی به یک گلدان می‌تواند در مسئولیت‌پذیری کودک موثر باشد.