پارس ناز پورتال

نجات این خانم چینی از خودکشی توسط یک عابر پیاده(عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
نجات این خانم چینی از خودکشی توسط یک عابر پیاده(عکس)
 
در فیلمی که توسط یکی از دوربین های نصب شده درخیابان چین گرفته شده است نشان می دهد که در یک روز بارانی زنی به سمت یک پل می رود و کنار آن چند دقیقه ای می ایستد و به اطراف و زیر پل نگاه می کند.سپس یک پایش را بلند کرده و به آن سوی نرده های پل می اندازد گویی که قصد خودکشی دارد و می خواهد خود را از بالای پل پرت کند.
 

نجات این خانم چینی از خودکشی توسط یک عابر پیاده(عکس)
 
همین موقع یک زن جوان با چتر که این صحنه را می بیند فورا خود را به زن می رساند تا اورا نجات دهد ولی تا رسیدن زن جوان،زنی که قصد خودکشی داشت به طور کامل خود را آویزان کرده بود و تنها دست هایش به میله پل بود.زن جوان با دیدن این صحنه به سرعت دست های او را میگیرد و فریاد می زند و کمک میخواهد.چند نفر دیگر از عابران هم به کمک او می آیند و زن را به بالا می کشند و زن نجات پیدا می کند.
 

نجات این خانم چینی از خودکشی توسط یک عابر پیاده(عکس)