پارس ناز پورتال

فقط این دختران در جهان کافر هستند +(عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
فقط این دختران در جهان کافر هستند +(عکس)
فقط این دختران در جهان کافر هستند این شاگردان مدرسه‌ ای دینی در شهر قندوز در شمال افغانستان، با مکاتب دولتی به‌شدت مخالف هستند و بر این باورند که در این مدارس، احکام دین به‌ صورت کامل تطبیق نمی‌ شود و به همین دلیل دیگر شاگردان مدارس دولتی را کافر می‌ دانند.همچنین دانش ‌آموزان این مدرسه شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون، عکسبرداری، بزرگداشت روزهایی مانند روز معلم، مادر، سال نو، تولد و نیز کار کردن زنان در بیرون از خانه را حرام می‌ دانند.