پارس ناز پورتال

کاهش وزن 102 کیلویی این خانم با اراده + عکس

مجموعه : رژیم و تغذیه
کاهش وزن 102 کیلویی این خانم با اراده + عکس

کاهش وزن 102 کیلیویی این خانم با اراده این زن 39 ساله توانست با استفاده از عمل بای پس معده در عرض 3 سال 16 سایز لاغر شود.

کاهش وزن 102 کیلویی این خانم با اراده + عکس

کاهش وزن 102 کیلویی این خانم با اراده + عکس